DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2907

Mã lớp  NT2907 Học sinh nam lớp 11 Khu Đô Thị Văn Quán Môn Vật Lý 1 buổi/ tuần ( các buổi tối trong tuần ) Mức lương 200.000/2h Trình độ Học sinh học chuyên ngữ, nhận thức nhanh kiến thức Hóa bị hổng, cần ôn tập và tổng hợp lại kiến thức cơ bản. […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2906

Mã lớp  NT2906 Học sinh nam lớp 11 Khu Đô Thị Văn Quán Môn Hóa 1 buổi/ tuần ( các buổi tối trong tuần ) Mức lương 200.000/2h Trình độ Học sinh học chuyên ngữ, nhận thức nhanh kiến thức Hóa bị hổng, cần ôn tập và tổng hợp lại kiến thức cơ bản. Yêu […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2905

Mã lớp  NT2905 Học sinh nam lớp 8 Trung Hòa Nhân Chính Môn Văn 2 buổi/ tuần ( các buổi tối trong tuần ) Mức lương 200.000/2h Trình độ Học sinh có năng khiếu các môn tự nhiên, học văn để cảm nhận, đánh giá được sự vật, sự việc, cái đẹp trong cuộc sống. […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2904

Mã lớp  NT2904 Học sinh nam lớp 6 Linh Đàm Môn Toán 1 buổi/ tuần Mức lương 200.000/2h Trình độ Tiếp thu nhanh, thông minh, có năng khiều các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán Yêu cầu Yêu cầu gia sư nam có thành tích tốt, có phương pháp sư phạm, nắm chắc kiến […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2903

Mã lớp  NT2903 Học sinh nam lớp 7 Hoàng Cầu Môn Toán – Anh 5 buổi/ tuần ( các buổi tối trong tuần ) Mức lương 150.000/2h Trình độ Tiếp thu nhanh, thông minh, có năng khiều các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán Yêu cầu Yêu cầu gia sư có thành tích tốt, […]