DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2894

Mã lớp  NT2894 Học sinh nam lớp 9 Phương Liệt ( đoạn Trường Chinh với ngã tư Vọng ) Môn Tiếng Anh 3 buổi/ tuần Mức lương 200.000/2h Trình độ Sức học tốt, thông minh, có mục tiêu thi vào chuyên Anh của THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam Yêu cầu Yêu cầu gia sư có kiến thức tốt, phát âm […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2893

Mã lớp  NT2893 Học sinh nam lớp 11 Kim Mã Môn Vật Lý 2 buổi/ tuần Mức lương 150.000/2h Trình độ Sức học tốt, yêu cầu củng cố kiến thức 11 và luyện chủ yếu các dạng ôn thi đại học Yêu cầu Yêu cầu gia sư có kiến thức tốt, phát âm chuẩn, có […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2892

Mã lớp  NT2892 Học sinh nam lớp 8 Lê Quý Đôn ( gần phía YecXanh ) Môn Tiếng Anh 2 buổi/ tuần Mức lương 130.000/2h Trình độ Sức học bình thường, yêu cầu củng cố kiến thức và luyện các dạng đề thi vào THPT của Hà Nội Yêu cầu Yêu cầu gia sư nam […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP 2891

Mã lớp  NT2891 Học sinh nam lớp 9 Ngã Tư Sở Môn Tiếng Anh 2 buổi/ tuần Mức lương 150.000/2h Trình độ Sức học bình thường, yêu cầu củng cố kiến thức và luyện các dạng đề thi vào THPT của Hà Nội Yêu cầu Yêu cầu gia sư có kiến thức tốt, phát âm […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2890

Mã lớp  NT2890 Học sinh nam lớp 9 Ngã Tư Sở Môn Toán 2 buổi/ tuần Mức lương 150.000/2h Trình độ Sức học bình thường, yêu cầu củng cố kiến thức và luyện các dạng đề thi vào THPT của Hà Nội Yêu cầu Yêu cầu gia sư có kiến thức tốt, phát âm chuẩn, […]