DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2912

Mã lớp  NT2912 Học sinh nam lớp 2 Times City ( Minh Khai ) Toán – Anh 4 buổi/ tuần Mức lương 150.000/2h Trình độ Học sinh nhận thức nhanh, cần ôn tập và tổng hợp lại kiến thức cơ bản, giúp bé hình thành được khả năng tư duy và yêu thích các môn […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2911

Mã lớp  NT2911 Học sinh nam lớp 8 Đào Tấn Môn Tiếng Anh 1 buổi/ tuần ( học vào chiều thứ 6 ) Mức lương 120.000/2h Trình độ Học sinh học lớp chọn, nhận thức nhanh, cần ôn tập và tổng hợp lại kiến thức cơ bản, làm các dạng bài tập nâng cao Yêu […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2910

Mã lớp  NT2910 Học sinh nam lớp 8 Đào Tấn Môn Lý – Hóa 1 buổi/ tuần ( học vào tối thứ 4 ) Mức lương 150.000/2h Trình độ Học sinh học lớp chọn, nhận thức nhanh, cần ôn tập và tổng hợp lại kiến thức cơ bản, làm các dạng bài tập nâng cao […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2909

Mã lớp  NT2909 Học sinh nam lớp 11 Văn Cao Môn Toán 2 buổi/ tuần ( các buổi tối trong tuần ) Mức lương 200.000/2h Trình độ Học sinh học lớp chọn trường Việt Đức, nhận thức nhanh, cần ôn tập và tổng hợp lại kiến thức cơ bản, làm các dạng bài tập nâng […]

DANH SÁCH LỚP – MÃ LỚP NT2908

Mã lớp  NT2908 Học sinh nam lớp 10 Ngọc Lâm – Long Biên Môn Hóa 2 buổi/ tuần ( các buổi tối trong tuần ) Mức lương 200.000/2h Trình độ Học sinh học chuyên Lý của sư phạm, nhận thức nhanh kiến thức Hóa bị hổng, cần ôn tập và tổng hợp lại kiến thức […]